"De flesta häpnade över hur en skribent som så ivrigt engagerade sig i dagens mödor också hann med så digra böcker, som därtill ofta visade en mer eftertänksam framtoning. Näsström hade förmågan att se nytt i det som verkade gammalt."

Per Rydén

Här preciseras ett 130-tal böcker och artiklar: ibland dem må nämnas särskilt:

du kan klicka på varje minibild för större bild in ett nytt fönster!
Gamla Medevi

Antalet tidningsartiklar är ovisst, men måste vara enormt. Enligt uppgift har en entusiast i Örebro gjort en komplett samling av urklippp av Gustaf Näsströms artiklar, och deponerat den på Kungliga Biblioteket.

Per Rydén i Svenskt biografikt lexikon:

Forna dagars Sverige framstår som Näsströms storverk. Själv presenterade han verket alltför blygsamt som "frukten av en lekmans iver att leva sig in i svensk kulturhistoria". En sammanhållande idé var strävan att förmå den sentide svensken att "tänka med ögonen". Med hjälp av den eminente förevisaren får också de historiska föremålen liv på nytt. Böckerna har för åtminstone någon generation betytt att den fått klart för sig att även tidigare generationer bestått av "levande" människor.

Hans genre lämpade sig utmärkt väl för Svenska Turistföreningens strävanden att förena kultur och natur och närma dessa till folket. Att han fick STF:s Hammarsköldmedalj var ovanligt väl motiverat.

'Gustaf Näsström' i Svenskt biografiskt lexikon, band 27, s.799-802

Listan är i fyra delar

1. verk av Gustaf Näsström som är återgivna här i sin helhet eller som smakprov

2. alla verk av Gustaf Näsström som hittats i nuvarande undersökning,
inkl i antikvariatslistor januari 2010 och på svenska bibliotek:detaljer på datorbasen Libris;
alltå inkl. verk i första listan ovan

3. skrifter om Gustaf Näsström

4. Dedikationer till Gustaf Näsström

- ordningen är ju senaste först i alla listor

1. skrifter återgivna här i sin helhet eller som smakprov
dessa finns också med i samlingslistan nr.2

1980:

"En ensam frökens arv till eftervärlden", ett bidrag till Hans Eklund, Josabeth Sjöberg. Målarmamsellen från 1800-talets Stockholm. En komplett bilderbok, Atlantis i samarbete med Stockholms stadsmuseum, i redaktionen: Karin Näsström. 139 s. Rikt illustrerad. 333 signerade och numrerade exemplar [se också 1954]

1973:

Odensala kyrka, 15 s., i serien "Upplands kyrkor", 99-0130569-1 ; 157

1972:

'Med gubben Gjörwell i det Gustavianska Stockholm', Samfundet S:t Eriks Årsbok, 1972/73: ett ex. av ett särtryck bär dedikationsskrift "Till Dräng och Piga i tacksamt minne av den 28/173 på Pitan / från / Patron(s); 'Dräng och Piga' är Gösta & Eivy Melin, se filmen Våra år ...

1968:

Kyrklig fromhet och folklig tro i medeltidens Sverige, Stockholm, Norstedt, 46s, Läromedel i serien "Epokhäften i historia"

1966:

"Glimtar av det gustavianska Finland", Nordens Tidning 3-66: med två bilder

1966:

"Stockholmsåret 1753", i Samfundet S:t Eriks årsbok 1966: med 12 bilder: skriven som en bibliotekaries överblick över det gånga året, det året då den gregorianska tideräkningen infördes

1966:

"Ytterlännäs gamla kyrka" i Från ådalar och fjäll - 0283-4308; 1966(53), s. 17-33: ill. : texten till filmen om Ytterlännäs Gamla kyrka, 1964 och texten till det Högtidstalet som Gustaf Näsström höll vid firande av 100årsminnet av Ytterlännäs Gamla kyrkans räddning den 10 november 1950.

1954:

Mamsell Josabeth Sjöberg, Stockholm, 12 färgreproductioner av akvarellerna, 32 sidor [se också 1980]

1952:

Carl Kylberg - i AB Svensk litteraturs serie Svenska målare; 96 sidor, 28x20 [2. omarbetade upplaga, se också 1937]

1950

"Om återkonsten av Mariaklockan till Ytterlännäs gamla kyrka", tidningen Ångermanland

1949:

"Strötankar om konstkritik", ur Intåg i Femtitalet, en bok till Ivar Harrie, Sällskapet Bokvännerna, Stockholm, 10 s., finns också i särtryck

1945:

Introduktion till utställningen Svenska pressen 300 år, Nordisk Rotogravyr, Stockholm, 6 s., 4 teckningar

1944:

"1400-talsmåleri i uppländska kyrkor." i STF Årsskrift (155-193) Stockholm, 38s., 23 s/v foton, 2 färgfoton, 1 karta; finns också i särtryck

1941-1962:

Forna Dagars Sverige, Kulturhistorisk bilderbok. Del I - III. Albert Bonniers förlag, 1941-1962

donator efterlyses

1937

"Donator efterlyses!" Stockholms Tidning, 1937 [Ytterlännäs gamla kyrka]

1937

"Norrlänningens hembygdskänsla": Heimbygdas Tidskrift: Jämten

1935:

"Cyklist på Eriksgatan", i Svenska Touristföreningens årskrift

1933:

"Varbergsskolan: När svensk konst upptäckte Sverige", i STF årsskrift: finns i sin helhelt hos Projekt Runeberg

Härjedalen

1931:

"Härjedalen: Kulturbyggd och vildmark", i Svenska Touristföreningens årskrift

1929:

Det gamla Medevi: kulturhistoriska anteckningar- 2. tillökad upplaga, Stockholm: 283 s, 76 kopparstick i sepia, 2 sidor noter, utvikningskarta, marmorerat band [se också 1928, och faksimil utg. 1978]

1929:

recension av Gustaf Näsströms Den gamla Medevi, i Svenska Turistföreningens årsskrift


2. alla verk av Gustaf Näsström som hittats i nuvarande undersökning,
inkl på svenska bibliotek - detaljer på datorbasen Libris men obs! att förteckningen där inte är fullständig - samt i antikvariatslistor januari 2010; alltå inkl. verk i första listan ovan

1996:

Kungliga Riddarholmen med teckningar av Gunnar Brusewitz [ny utgåva, se också 1973]

1989:

Der Grillsche Hof: eine Präsentation; mit Zeichnungen von Bertil Kumlien [se också 1971, 1984, 1987]

1987:

Grill Manor: a presentation; illustrated by Bertil Kumlien [se också 1971, 1984, 1989]

1986:

"Geni i vänskap - martyr i kärlek" i red. Gunvor Blomquist Starka kvinnor: ett urval märkliga kvinnoöden från radioserien Värt att veta, antologi, Sveriges Radios Förlag, Stockholm, 80s.

1984:

Grillska gården: en presentation, med teckningar av Bertil Kumlien [se också 1971, 1987, 1989]

1980:

"En ensam frökens arv till eftervärlden", ett bidrag till Hans Eklund, Josabeth Sjöberg. Målarmamsellen från 1800-talets Stockholm. En komplett bilderbok, Atlantis i samarbete med Stockholms stadsmuseum, i redaktionen: Karin Näsström. 139 s. Rikt illustrerad [se också 1954]

- också i specialutgåva:exklusivband i helklot med helt guldsnitt och pärmstämplar i guld, förvaringskassett klädd med förlagsupplagans pärmöverdrag, såldes i 333 signerade och numrerade exemplar (Aspingtons Antikvariat, Antikvariat Röda Rummet)

1978:

Bland jämtländska konstnärer S.11-18

1978:

Det gamla Medevi: kulturhistoriska anteckningar- Faksimil-upplaga av 1929-års utgåva [se också 1928]

1977:

"En stockholmsrapsodi genom fem sekler: föredrag vid Samfundet S:t Eriks 75-årsjubileum i Börssalen den 26 april 1976" i Samfundet S:t Erik Årsbok - Stockholm: , ISSN 0348-2081; s. 9-24: ill.

1976:

Fritidens morgonrodnad: en epokbildande utställning i Ystad 1936, Ystad

1975:

Den gamle och graven: C. C. Gjörwell på Solna kyrkogård, Solna, 9 s. i serien "Småskrifter utgivna av Solna hembygdsförening", 0280-3062

1973:

Näsby slott på Lamms tid: tankar och minnen kring det anrika Näsby i Täby kommun, 89 s. + 1 färgplansch, rikt ill. Täby hembygdsförenings skriftserie 11

1973:

Kungliga Riddarholmen, teckningar Gunnar Brusewitz, 124 sid, Norstedt och söners förlag [ny utgåva 1996]

1973:

Odensala kyrka, 15 s., i serien "Upplands kyrkor", 99-0130569-1 ; 157

1972:

'Med gubben Gjörwell i det Gustavianska Stockholm', Samfundet S:t Eriks Årsbok, 1972/73: ett ex. av ett särtryck bär dedikationsskrift "Till Dräng och Piga i tacksamt minne av den 28/173 på Pitan / från / Patron(s); 'Dräng och Piga' är Gösta & Eivy Melin, se filmen Våra år ...

1972:

Mitt Dalarna [ny utgåva, se också 1937]

1971:

Grillska gården - Iggesunds bruk, Iggesunds bruk, Trådhäftad. 27 sid. Ill. [se också 1984, 1987, 1989]

1970:

En stockholmsskildrare för 100 år sedan, Stockholm

1968:

Kyrklig fromhet och folklig tro i medeltidens Sverige, Stockholm, Norstedt, 46s, Läromedel i serien "Epokhäften i historia"

1967:

Sexhundra psalmböcker i unik privatsamling, Stockholm, 4 s., i serien "Meddelande / Föreningen Johan Bergman Olsons ättlingar", 0282-3535


klick!
Mats Rehnström
Antivariat

1967:

Svensk 1700-talsmiljö, Stockholm, Norstedt, 79s, Läromedel i serien "Epokhäften i historia"

1967:

Tal vid Wargentinskolans avslutning, Stockholm [8] s.

1966 :

"Helmer Osslund - norrlänning" i Vi - 0346-4180; 1966(53):25/26 s. 26-29: ill.

1966:

"Stockholmsåret 1753", i Samfundet S:t Eriks årsbok 1966: med 12 bilder: skriven som en bibliotekaries överblick över det gånga året, det året då den gregorianska tideräkningen infördes

1966:

"Ytterlännäs gamla kyrka" i Från ådalar och fjäll - 0283-4308; 1966(53), s. 17-33: ill. [texten till filmen om Ytterlännäs Gamla kyrka, 1964 och texten till det Högtidstalet som Gustaf Näsström höll vid firande av 100årsminnet av Ytterlännäs Gamla kyrkans räddning den 10 november 1950]

1966:

bidrag till Gunvor Genholm (red), Den svenska historien, Bonniers, Stockholm 1966-68,10 band

1966:

"Glimtar av det gustavianska Finland", Nordens Tidning 3-66: med två bilder

1964:

övers. av Ebbe Sadolins Vandringar i Florens

1962:

Forna dagars Sverige, del 3, Kulturhistorisk bilderbok om frihetstid och gustaviansk tid [del 1 = 1941, del 2 = 1948]

1962:

"Linnés århundrade: en svensk blomstringstid", i Fataburen, finns också som särtryck

1962:

Ett lustslott i Uppland, särtryck [ur vad?] 1962. 10 s. Ill.

1962 :

inledning till Sven Sandströms Christian Berg: livslinjer och formtankar, Ill. 126 s

1960:

"Museal framstöt i Falun" i: Stockholmstidningen 26 november

1960:

"Det svenska semesterlandet" i: Svenska turistföreningens årsskrift, s. 17-47: ill

1959:

Gamle Gefle, teckningar Gunnar Brusewitz och Georg Englund, Gästrikslands turistförening

1959:

Hemma på Hallandsåsen; teckningar av Ebbe Sadolin [se också 1955]

1959:

Inledning till Christer Topelius, Det svenska hemmet. En litterär antologi.. 286 s.

1957:

bidrag till, red. Bertil Nydahl Design Anders Beckman, Stockholm, numrerad upplaga 300 ex.

1957:

"Ung herre rider till Lappland", i: STF: Svenska turistföreningens tidning, s.74-77

1956:

Flyg mot solupp gången, Norstedt, iIllustrerad av Gunnar Brusewitz, 129 s. ["De två herrarna flög till Japan våren 1956, och mellanlandade i Bangkok och Hongkong"]

1956:

Kalle Hedberg, Sundsvalls museum, 18 s.

1956:

Lustvandring i Danmark, med teckningar av Ebbe Sadolin, Gebers, Stockholm

1955:

Forna dagars Sverige, del 1 - 4. uppl.

1955:

Hemma på Hallandsåsen, med teckningar av Ebbe Sadolin, 34 sidor. Stockholm [se också 1959]

Sweden in profiles
Abcurio Antikvariat

1954:

Sweden in profiles, text tlll Lennart Nilssons foto: The Swedish Institute, Stockholm, 168 sidor (28,5x22cm) Rikt illustrerad med vackra svartvita fotografier av Lennart Nilsson. Mycket gott skick. Om kända svenskar inom olika områden. Innehåll: Royalty. Politicians and government. The armed forces. Public officials. The church. Capital and labor. Press and radio. Medicine and science. Scholarship. Literature. Architecture and design. Music, Stage and screen. Sport, Agriculture, Industry and finance.

1954:

Mamsell Josabeth Sjöberg, Stockholm, 12 färgreproductioner av akvarellerna, 32 sidor [se också 1980]

1953:

Carl Kylberg: Tio målningar

1952:

Carl Kylberg - i AB Svensk litteraturs serie Svenska målare; 96 sidor, 28x20 [2. omarbetade upplaga, se också 1937]

1951:


klick!
Mats Rehnström Antivariat

En gustaviansk dagbok. Johan Fischerströms anteckningar för året 1773. Utgivna och kommenterade av Gustaf Näsström. Stockholm, 169,(2) s. & 1 plansch, tryckt i 2200 ex.

1951

400 år på Danviken, Stockholm, 125 s.

1950:

"Om återkonsten av Mariaklockan till Ytterlännäs gamla kyrka", i Tidningen Ångermanland

1949:

"Strötankar om konstkritik", ur Intåg i Femtitalet, en bok till Ivar Harrie, Sällskapet Bokvännerna, Stockholm, 10 s., finns också i särtryck

1948:

Forna dagars Sverige, del 2, Kulturhistorisk bilderbok om vasatid och karolinsk tid [del 1 = 1941, del 3 = 1962]

1948:

Sång vid Stockholms-tidningens Oscarsmiddag på Djurgårdsbrunns Wärdshus den första december 1948: Av Esaias Tegnér den yngste, Stockholm

1947:

"Onkel Adam i Östersund", i red. Janrik Bromé Festskrift till Iwan Wikström, med några fotoill.

1947:

Den unga parnassen: femtionio diktarporträtt, med Martin Strömberg, Norstedts förlag

1946:

bidrag till Ture Wennerholms Telefonaktiebolaget L.M.Ericsson: Officinas centrales y fábrica, jämte Las incrustaciones de la sala del directorio, Estocolmo.

1945:

Introduktion till utställningen Svenska pressen 300 år, Nordisk Rotogravyr, Stockholm, 6 s., illustrerad med teckningar

1944:

"1400-talsmåleri i uppländska kyrkor." i STF Årsskrift (155-193) Stockholm, 38s., 23 s/v foton, 2 färgfoton, 1 karta; finns också i särtryck

1943:

"Två jämtländska målare", Jämten 1943

1942:

"Några nutida norrlandsmålare" i Norlandica - 0348-1425; (2), 28-42: ill.

1941:

Forna dagars Sverige: kulturhistorisk bilderbok om hedenhös och medeltid: del 1 [del 2 = 1948, del 3 = 1962]

1940:

"Wilhelm Kåge och Gustavsberg", Svenska slöjdföreningens tidskrift, Stockholm, fint fotoillustrerad, finns också som särtryck.

1939:

recension: "Ett spel om kärleken" i Idun, 13

1938:

Ludvig Nordström: En porträttskiss, Stockholm

1937:

En bok om konsten att köpa, med Alma Söderhjelm och Karl Asplund, Stockholms stads hantverksförening, 24 s.

1937:

Carl Kylberg. A biography, with reproductions and a portrait

1937:

Dalarna som svenskt ideal, illustrerad av Bertil Bull-Hedlund, 262 sidor, Stockholm [se också 1972]

"Gustaf Näsström is especially help in providing views from Dalarna itself that contradict Hazlius' romanticization of the traditoinal lifestyle, which of course entailed physical haradsihp, disease and discomfort. Far from panicking at the arrival of modernity, Näsström claims, most Dala-folk embraced the material imporvements that new styles of architecture brought to daily life (Näsström, p.61-87)" (Mark B. Sandberg, Living pictures)

1937:

"Norra Djurgårdens bebyggande", Samfundet S:t Erik Årsbok

1937:

"Norrlänningens hembygdskänsla": Heimbygdas Tidskrift: Jämten

1937:

"Donator efterlyses!" Stockholms Tidning [Ytterlännäs gamla kyrka]

1936:

"Fritiden: utställning i Ystad" , i STF: Svenska turistföreningens tidning; (4):2, s. 44-46

1936:

"Fritidsproblemet i fritidssamhället" i Hem och hushåll. - Stockholm: Kooperativa förbundets förlag; s. 58-67

1935:

Bordet: [avser att vara en rådgivare för bordets dukning i fest och vardagslag]

1935:

"Fritiden - en idéutställning i Ystad: för Studiekamraten" i Studiekamraten - Tollarp: - ISSN 0039-3452; (18:7), s. 127-129

1935:

"En minnesutställning över Johan Tirén", Jämten 1935, s. [138]-142: ill.

1935:

"In memoriam - Bror Alfred Finell", Jämten 1935

1935:

"Cyklist på Eriksgatan", i Svenska Touristföreningens årskrift

1935:

Hem i kollektivhus, katalog till Svenska slöjdföreningens utställning

1934:

"Familjens fritid" i Sunt förnuft - 0039-5455. ; (14):10, s. 470-472

1934:

"Naturskyddaren på Storgården har nu hunnit till Stora Kopparberg på sin dalälvsfärd från källorna till havet" i Stockholmstidningen; 1934-04-29

1934:

Västerås och Erik Hahr: En pionjärbragd inom svensk stads byggnadskonst.

1933:

"Edward Munch" Studiekamraten Nr 1. ['det fria och frivilliga bildningsarbetets egen tidning']

1933:

"Konsten och smålägenheterna" i Vår bostad: organ för hyresgästföreningar, kooperativa bostadsföreningar och byggnadsgillen; (10):7-8, s. 22-24

1933:

"Ny Nittsjö-fajans av Jerk Werkmäster" i Hemslöjden. - Stockholm: Svenska hemslöjdsföreningarnas riksförbund (SHR), ISSN 0345-4649; 1933:1, s. 17-20

1933:

"Varbergsskolan: När svensk konst upptäckte Sverige", i STF årsskrift: finns i sin helhelt hos Projekt Runeberg

1932:

"Boken som vägvisare: hur böcker kunna ingripa i vårt liv och ge de rätta orden i rätta stunden" i : Idun, (45): 44, s. 1085

1931:

"En märklig svensk seriemöbelfabrikation" i Boet: månadsskrift för hemkultur, hantverk och konstindustri; (4):1, s. 9-18

1931:

"Härjedalen: Kulturbyggd och vildmark", i Svenska Touristföreningens årskrift

1930:


klick!
gardener.blogg.se

Södra Djurgården, med Gösta Selling:

Utgiven av Samfundet Sankt Erik. Nordiska Museets förlag 1930. Kr. 4:25. Samfundet Sankt Erik, som gör så välsignat mycket gott för huvudstaden, har lagt upp en serie populära monografier över stockholmska stadsdelar, av vilken det häfte, vars titel läses härovan, utgör volym n:r 2. De båda forskarna ha tillsammans kartlagt Djurgården ur kulturhistorisk synpunkt och vid redigeringen ha de fördelat arbetet så emellan sig att Näsström stått för texten och Selling för bildmaterialet. I en på en gång instruktivare och behagligare form än den, som präglar denna bok, kunna icke gärna stockholmare och turister orienteras beträffande den enastående naturpark och den ensemble av intressanta kulturminnesmärken, som Djurgården utgör. Precis så skall man väcka de sovande och underhålla de vakna! Mycken lärdom har pressats in på det knappa utrymme, som stått utgivarna till buds. I raska, målande drag tecknar Näsström domänens utveckling alltifrån den tid, da den var ett kungligt jaktrevir med ett litet sjömansställe i sydväst, över glansperioden på Karl-Johanstiden, när området tyftes socialt genom att kungen förlade sitt lilla lustslott (Rosendal) dit och fram till vara dagar. De av Nordisk Rotogravyr utmärkt reproducerade bilderna presentera mestadels vad vi ännu ha för ögonen men återge även utsikter, som åren spolierat. G. M. S—e.

Svenska Turistföreningens årsskrift, 1931

1930:

Bruno Liljefors: Några kommentarer, [illustr.]


klick!
C.Hagelstam Antikvariat, Helsingfors

1930:

Svensk funktionalism, Natur och Kultur, 4:o, 154 s. Flera fotografer.

1929:

"Arbetarhemmen och funktionalismen" i Boet: månadsskrift för hemkultur, hantverk och konstindustri; 1929(2):6, s. 121-123

1929:

Det gamla Medevi: kulturhistoriska anteckningar- 2. tillökad upplaga, Stockholm: 283 s, 76 kopparstick i sepia, 2 sidor noter, utvikningskarta, marmorerat band [se också 1928, och faksimil utg. 1978]

1928:

Jämtländska studier: festskrift till Eric Festin XII.X. MCMXXVIII, Sällskapet Jämtar i Stockholm Heimbygdas förlag, Hft. 419 s

1928:


klick!
Antikvariatet i Norrköping

Det gamla Medevi: Kulturhistoriskaanteckningar, Stockholm: 2: upplaga 1929, faksimil 1978

1928:

recension: ”En kritisk snabbrond”, Stockholms Dagblad

Lovorden haglade över det fantastiska stadsbiblioteket - i stort sett inom alla kretsar - men precis som det alltid brukar och skall vara hördes även några mer eller mindre negativa röster så som till exempel i artikeln ”En kritisk snabbrond” av kulturjournalisten Gustaf Näsström i Stockholms Dagblad från den 1 april 1928.  Här kan man till exempel läsa att folkhumorn redan hade ”begåvat stadsbiblioteket med phula namn” (tyvärr förtäljes ej vilka), att den stupande Himlatrappan rutschar ut besökaren ”tvärs genom glasporten och rakt in i Sveavägens vimmel av varandra korsande bilar och bussar.” Gustaf Näsström är också kritisk till stuckmålningarna i facksal 2 av Hilding Linnqvist men desto mer positiv till ”John Blund” i sagorummet av konstnär Nils von Dardel.

www.biblioteket.stockholm.se

1928:

"Nutidsmänniskan vill gå i kloster?: romantiken vaggar nerverna till ro och ger arbetsglädje" i Idun; 1928(41):11, s. 258

1927:

"Sällskapet Jämtar i Stockholm", Jämten 1927

1926:

Olof Ahlberg: En vängåva på femtioårsdagen, Stockholm.

1926:

"Arnljot-motivet hos Björnstjerne Björnson. En fragmentarisk studie", Jämten

1927:

"Jämtlands jordebok för år 1599", Fornvårdaren (Heimbygdas tidskrift) II, s. 3-33.

1925:

"Paulus Genberg och hans eftermäle", Jämten

1925:

"Med Olof Rudbeck genom Jotunheim. Axplock ur Atlantican", Jämten 1925

1925:

"J.A.G. Acken", Jämten, Östersund

1925:

"Göran Wallin", Jämten, Östersund

1924:

"Glimtar från 1740-talets Jämtland och Härjedalen: ur Daniel Tilas' outgivna självbiografi", Heimbygdas tidskr. 1. Fornvårdaren, Östersund, finns också som särtryck

1924:

"Johannes Magni norrländska visitationsresa 1526," Heimbygdas tidskr. 1. Fornvårdaren, Östersund

1924:

"Ett populärt kungabesök. Fakta och traditioner från Karl XI:s jämtländska resa år 1686", Jämten


Skrifter om Gustaf Näsström

2005:

Linda Fagerström, i Randi Fisher – svensk modernist, refererar ett dussin-tal gånger till Gustaf Näsströms recension "Tre konstnärinnor" i Stockholms-Tidningen 22 mars 1956 och beskriver hur den var stilbildande för andra skribenter.

1988:

Arne Helldén, " 'Att tänka med ögonen': om Gustaf Näsströms historieskrivning och historiepedagogik" I: Kronos - Institutionen för lärarutbildning, Universitetet i Linköping, I, s. 66-70

1979:

Sture Petrén, "Gustaf Näsström: den 22 juni 1969", i Tal på Backåkra -s.24-27

1929:

recension av Gustaf Näsströms Den gamla Medevi, i Svenska Turistföreningens årsskrift

1928:

recension av Gustaf Näsströms Den gamla Medevi, i Svenska Dagbladet av Prof. Fredrik Böök


Handskrivna till Gustaf Näsström,
enskilda exemplar hos diverse antikvariat januari 2010

1968:

Nordqvist, Nils: Bondgods och rövarromaner, Julgåva från tryckeriet, med dedikation "Till Gustaf Näsström - med tack för alla härliga glimtar från 1700-talet - överräcker jag några d:o från 1800-talet. Förf"

1947:

Tord O:son Nordberg: Karlbergs slott genom tiderna, med dedikation "Till Gustaf Näsström från gamle vännen förf"

1946:

Bengtsson, Bengt: Stockholms konstförvanter, med dedikation "Till Gustaf Näsström från vännen förf"