medevi
utgiven till brunnens 250års-jubileum
och med en faksimilutgåva vid 50-års-jubileum av Gustaf Näsströms bok, 1978
rule
Här finns ett tre-minuters konceptskiss på video-animation (s.k. 'konstfilm') av ett antal bilder tillsammans med Medevis egen Grötlunkenmarsch och ett utdrag ur Gustaf Näsströms berättande av Mamsell Mathilda Foys kärlekssaga - klicka här ->

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

I

Offerkällan

Urban Hiärne som brunnsläkare

Grundläggning och bebyggelse

Brunnsrätten

II

Aurora Königsmarcks Medevi

Kungliga besök

Glimtar ur sällskapslivet

Mamsell Foy och Löjtnant Björnstjerna

Mot nya tider: Om Grötlunken