ett bidrag till Hans Eklund, Josabeth Sjöberg. Målarmamsellen från 1800-talets Stockholm. En komplett bilderbok,
Atlantis i samarbete med Stockholms stadsmuseum, 139 s. Rikt illustrerad.
Det fanns också en specialutgåva: "exklusivband i helklot med helt guldsnitt och pärmstämplar i guld,
förvaringskassett klädd med förlagsupplagans pärmöverdrag, såldes i 333 signerade och numrerade exemplar"

Hos fotografen c:a 1855

"Josabeth Sjöberg ... var under sin livstid en helt obeaktad, ensam och ful musiklärarinna, och när det gjordes bouppteckning efter hennes död 1882, noterades där med all noggrannhet hennes möbler, husgeråd och kläder, men däremot antecknades inte ett ord och inte ett öre om det som skulle bli hennes stora arv till eftervärlden, nämligen de akvareller vari hon skildrat sina små frökenhem och sin samtids Stockholm...

"Först sedan den naivistiska strömningen ... brutit in i vårt konstliv under mellankrigsåren, fick man upp ögonen för mamsell Sjöbergs insats och betydelse.

"När Stockholms stadsmuseum år 1936 lyckades förvärva pratiskt taget hela hennes konstnärliga kvarlåtenskap (57 av 59 akvarellerade blad) betecknade detta inköp inte bara ett dokumentariskt material om småborgerligt stockholmsliv vid 1800-talets mitt utan också ett artistiskt fynd av enastående och särpräglat art. ... så fort det ordnas en utställning av Stockholm under de första Bernadotternas tid kommer alltid mamsell Sjöberg med på ett litet men hedrat hörn."

[hela artikeln är omkr. 6000 ord: enstaka ex. av boken återfinns på antikvariat och givetvis på bibliotek, följande bilder ger en uppfattning om innehållet]

Teckningar

"Försök med Dr. Nergnöls giktkedjor." [Dr. Löngren]

Josabeth sjuk

"Mitt rum vid Maria Högbergs=gata N=ro 60. Undertecknad. Dr. Levin."

Enke=huset

(ofullbordad): kring Mariakyrkan

"Utsikt från mitt fönster i huset N-20" vid St. Paulsgatan.

Snövädret

Snöflingorna i skyn består av små påklistrade pappersflisor