bjärtråkören

Bjärtråkören 75 år

28 maj 2005

bildgalleri, filmklipp, DVD, musik-CD

Musik i sommarkväll

6 juni 2007

bildgalleri, musikklipp, filmklipp, DVD, musik-CD

klicka på småbilderna för en närmare titt

Kören började ursprungligen som en del inom Bjärtrå fredsförening. Den kallades Bjärtrå Fredsförenings Sångkör och bildades 1930. I början hade man ingen fast repetitionslokal men samlades ofta hos Sjödins i Nässom. Den förste körledaren var Johan Engman från Lugnvik, som ledde kören under ett tiotal år. Han efterträddes av Ivert Björner, som dirigerade kören fram till 1959. Därefter kom församlingens kantorer att fungera som körledare varvid kören kom att bli mer av en kyrkokör. Körledare har således varit Märta Norén, Nils Mellberg, Karl Häggström och Bengt Larsson, vars avtackningshögtid finns här.

Körens nuvarande ledare är Lena Bagge-Lindström.

Mycket tidigt blev Bjärtråkören medlem i Ångermanlands körförbund och Sveriges Körförbund. Kören kontrakterades av kyrkorådet för att sjunga vid de större kyrkliga högtiderna. Redan tidigt började den trevliga seden att efter julottan bege sig till Bjärtråhemmet för att sjunga julsånger samt dricka julottekaffe. En tradition som tyvärr brutits.

Den kyrkliga anknytningen för kören går tillbaka till ett brev från 1930-talet när kören erbjöd sig att för ett årligt anslag om 100 kronor medverka vid tolv söndagar under året.

Under 1940-talet engagerade sig kören aktivt i freds och biståndsarbete. Många framträdanden gjordes tillsammans med Röda Korset för att bidraga till insamlingar för det krigshärjade Europa.

Förutom sång i den egna församlingen och tillsammans med grannkörer har Bjärtråkören deltagit i Sångarresor till Norge och Finland samt även sjungit vid Svenska Frimurarordens 250 års jubileum i Härnösand.

Bjärtråkören har vid ett flertal tillfällen tillsammans med församlingen stått som värd för kontraktssångsdagar i Ådalens kontrakt. Tillsammans med barn och ungdomar inom Bjärtrå har kören haft musikprogram av typen "Hela kyrkan sjunger" vid ett flertal tillfällen.