Himmelen på jorden

- en ny vision för in- och utlärning

Kan det möjligen vara så att de grundläggande principerna för vårt nuvarande skolsystem är ett enda stort tankefel?

Under det lilla barnets två första år lär det sig en mängd saker, inklusive det egna språket, med enorm hastighet. Vid ungefär fyra års ålder vet barnet vem det är, det har också upptäckt sin egen kraft och även sin begränsning. Barnet har lärt sig umgås med människor runt omkring sig på ett någorlunda socialt accepterat sätt.

Och så är det dags att börja skolan!! Efter ett år eller två börjar upptäckarglädjen och spänningen i att lära sig nya saker sakta att försvinna.

Det verkar som om skolsystemet har följande tre fatala brister:

  • Det har inte anpassat sig efter hur hjärnan tar emot inlärning.
  • Det har alltför svag känslomässig anknytning.
  • Det är hårt kontrollerande i stället för att låta eleverna själva upptäcka det mirakulösa i att lära sig något nytt.

För det första måste läraren lämna sin roll som ämnesexpert och i stället gå in i rollen som expert på kommunikation.

För det andra måste han/hon känna till hur den mänskliga hjärnan fungerar och tar emot inlärning. Det måste finnas känslomässiga associationer i allt som presenteras. Hjärnan kommer nämligen bäst ihåg det som har en känslomässig laddning.

För det tredje: Det är mycket svårt att nå framgång i skolarbetet för de elever som har en negativ bild av sig själva. För att ändra på detta har läraren en helt avgörande betydelse.

Inlärningsmiljön måste vara trygg och säker vilket innebär att eleven inte ska behöva möta kritik eller ironi vare sig från kamrater eller lärare. Varför skulle någon som är rädd för att bli skrattad åt av någon i sin omgivning frivilligt utsätta sig för den risken om det inte är nödvändigt. Det troliga är att denna elev gör sig så osynlig som möjligt och hoppas att ingen lägger märke till honom/henne. Det är ytterst osannolikt att denna elev lär sig någonting. Elevens hjärna råkar då ut för ett mycket välkänt fenomen som på fackspråk kallas "downshifting". Detta innebär förenklat och i all korthet att när man blir utsatt för något som man kan uppfatta som en fara utlöser hjärnan stresshormonerna, adrenalin och cortisol. Dessa stresshormoner hindrar blodet från att nå de översta delarna av hjärnan, innebärande att när en elev känner sig otrygg kan ingen inlärning äga rum eftersom den plats där detta huvudsakligen försiggår (cortex) inte får nog med blod för att kunna fungera optimalt.

Under mer än 25 år har jag arbetat med en metod som går under benämningen "suggestopedi". Denna metod fokuserar på att aktivera reservkapaciteten i det undermedvetna.

  • Elever befinner sig i ett s.k. ”flow-state” där 120% av den normala kapaciten mobiliseras. Hemligheten ligger i de osynliga detaljer som formar elevens självbild och inställning till ämnet. Dessa kan bland annat vara:
  • Fantasifulla, inspirerande och välorganiserade klassrum som förmedlar till eleverna att de är betydelsefulla. (BBC-forskning har visat att sammanhanget utgör 55% av vad en elev minns, medan vad läraren faktiskt säger utgör 7%!)∑
  • En mängd varierande undervisningsmaterial som visar att läraren hyser förtroende för sina elevers förmåga, och byte av aktiviteter minst var sjunde minut för att ge intryck av en spännande kapplöpning med tiden.
  • En speciell teknik att rätta som undanröjer all rädsla för att göra misstag och uppmuntrar eleverna att ta risker och delta helhjärtat.
  • En särskild presentationsteknik som låter eleven stämma in till lärarens tankeprocess och därigenom bygga up förväntan för vad som kommer härnäst – som när barn lyssnar till en välbekant saga med stor spänning!

I korthet, om undervisning ska vara berättigad bör varje lektion vara en omdanande upplevelse där eleverna upptäcker sin potential och sin personliga inlärningsstil och blir igenkända för vilka de är och vilka de är på väg att bli.

Eller, helt enkelt, om läraren sköter om eleven, sköter inlärningen sig självt.

Och skulle inte det vara himmelen på jorden?


Översatt och fökortad av Bjorn Cobdal