till ett nytt bildspel av David Kettlewell

Du kan titta på en 10 minuters-version här, du kan också ladda ner hela 13-minuters version optimerad för iPhone och iPod: och den finns in sin helhet på Ytterlännäs Gamla kyrkas nya dubbel-DVD:

ur tidningen Nya Norrland, 28. maj 1975

Ytterlännäs Gamla Kyrka har fått förnämlig bandad information

Ytterlännäs. (NN)

Nu är det bara att trycka på en knapp i Ytterlännäs gamla kyrka, så får man en briljant lektion i konsten att uppleva den berömda kyrkan. Det är konsthistorikern fil dr Gustaf Näsström som svarar för framställningen.

Doktor Näsströms röst finns inspelad på band och står alltså till tjänst för varje kyrkobesökare. Doktor Gustaf Näsström härstammar frän Ytterlännäs. Hans far, Nils Näsström, var en av de sockenbor som räddade Ytterlännäs gamla kyrka från att rivas och som undertecknade det stämmobeslut år 1850 varigenom "kyrkan skulle orubbat förbliva".

Doktor Gustaf Näsström var också den som lyckades väcka intresse för kyrkans restaurering. Han vädjade i artiklar i Stockholms-Tidningen om ekonomiskt bidrag till upprustningsarbetet och lyckades på det sättet stimulera fram donatorer till projektet.

Nu vägleder han alltså besökaren i den gamla kyrkan. Han berättar att kyrkan uppfördes i början på 1200-talet, att den är en av de äldsta i Norrland. Han berättar om väggmålningarna från 1500-talets början, utförda, av - ja, ingen vet. Att målaren skulle heta Eghil är med säkerhet helt felaktigt. 'Maalede Eghil' har man trott sig kunna

 

läsa på ett av valven och därmed menat att detta var målarens signatur. Men nu har det konstaterats att de figurer som tolkats på det sättet helt enkelt är bokstäver, från a till k.

Doktor Näsström berättar också på sitt särpräglade eleganta språk om den heliga Ursulas pilgrimsfärd med de 11.000 jungfruarna. En väggmålning framställer den heliga Ursula och hennes jungfrur i den situation, då hunnernas hövding befallt sina soldater att halshugga jungfrurna och genomborra Ursula med pil, därför att hon inte ville gifta sig med honom.

Men på det inspelade bandet medverkar också lokala förmågor. Fru Aino Ehrsson låser 84:e psalmen i Psaltaren, kyrkoherde Edward Cramnert talar om kyrkan som rastplatsen vid livsvägen och fru Inger Westin, Sandslån, psalm 163 i psalmboken verserna 1-4 (Gammal är kyrkan...)

Men i allra första hand bandet ljuder klockslagen från den gamla kyrkklocka: 1450.