"... den första i Sverige utförda färgfilmen av en medeltida kyrka ... denna film har ett utomordentligt dokumentariskt värde ... och den har betydande artistiska förtjänster ..."

Prof. Henrik Cornell, 1964

"... oskattbar och klassisk ... ett ovärderligt vittnesbörd om en av Norrlands märkligaste kyrkor. Det är angeläget att filmen kan spridas och bevaras för framtiden ..."

Lars Cnattingius, Riksantikvarieämbetet, 1964

De tre filmerna om Ytterlännäs Gamla Kyrka som bröderna Gösta & Torsten Melin gjorde mellan 1964 och 1980 kan ses som kulmen på deras gedigna produktion: deras brinnande intresse för att visa denna klenod på film slukade stora delar av deras tid och andra resurser under rätt många år. Eivy Melin:

"De klippte varje kväll och halva nätterna - de var inte anträffbara!"

Torsten berättar:

"Det började tidigt med gammkyrkan: jag och Gösta bodde bara nån kilometer ifrån Gamla Kyrkan i Nordanåkers by, så att vi var där ibland, och vi fick idén att en så fin kyrka borde vi göra en film av. Men vi var överentusiastiska, vi visste inte vilket jobb det var med att göra film!

"Vi visste att Gustaf Näsström älskade den här gamla kyrkan, och hans farfar hade varit med och justerat protokollet år 1850, när Schönmeyr sade att det vore ett helgonarån att riva kyrkan och sockenmännen beslöt att den skulle vara kvar. Han blev helt tänd på idén och ställde upp och berättade till filmen.

"Jag säger med Gustaf Näsström, att 'Ytterlännäs Gamla Kyrka är ett relikskrin, till brädden fylld av murad, målad och skulpterad skönhet: och inom sina murar rymmer hon en förbluffande rik och ädel helhetsbild av fädernas kyrkorum'. "

Här finns en 10-minuters version för YouTube av första filmen - till den andra gjorde Ingmar Glemme speakertexten, till den tredje talade Torsten Melin själv - du kan också ladda ner hela 18-minuters versionen optimerad för iPhone och iPod: och den finns in sin helhet på Ytterlännäs Gamla kyrkas nya dubbel-DVD:

iPhone - ladda ner gratis: 146 Mb
DVD - info

Man kan notera att det har tillkommit en del nya rön sedan Gustaf skrev sin text, t.ex

  • S:a Ursula-legenden om de 11,000 jungfrur grundas på en felskrivning under medeltiden, så att ursprungliga "undecim martyres virgines", '11 [kammer]jungfru martyrer', förkortades till "xi m v", efter vilket 'm'-et senare utlästes med dess vanliga betydelse 'tusen' (mera här)
  • det tål att påpekas att det var inte Ytterlännäsborna som ville kalka över de gamla målningarna, man dröjde länge och gjorde det till slut under protest: tanken kan anses ha varit bra från början, att var och en skulle ha direkt kontakt till sin Gud, och själv föreställa sig de heligas utseende, snarare än att gå genom ett förmedlande helgon som gestaltas i någon annans tolkning
  • det råder ingen tvivel på att bokstäverna i taket är just alfabetet och inte stavar till nåt målarnamn 'Eghil' - de kommer precis i alfabetisk ordning, och återfinns på 5-6- andra platser: det fanns en gammal tro att, på samma sätt som det skrivna order har en speciell kraft, så också bokstäverna som används för att skriva - förtydligande illustration här
  • legenden om örnen, nyckelen och ålskinet är en fin saga, dock skriver Abraham Hülphers redan 1780 "Dylikt ska ock händt på annat ställe', så att det var nog en vandringssägen.

[Obs! dessa lågupplösta svart-vita bilder återges här bara som historisk dokumentation av hur 60-talets tidskriftsläsare fick uppleva artikeln; för dagens läsare finns högupplösta färgbilder och video på kyrkans hemsida här.]

 

Texten som Gustaf Näsström talade in sommaren 1963 finns här: filmen gavs ut 1964.