Liv och Leverne:

8a: Medeltida stad - 1956 --- 8b: Tunnelbana - traffikled och fyndplats - 1956