Journalistik

Anställningar

Hedersuppdrag

Per Rydén:

Den breda läsekretsen [hos Stockholms-Tidningen] passade honom som en utmaning, och med sin insats bidrog han till att lyfta in den folkliga tidningen bland kulturorganen ...

Under perioden som kan räknas som den svenska pressens guldålder ... gäller [han] som en av de främsta och mångsidigaste

Per Rydén, 'Gustaf Näsström' i Svenskt biografiskt lexikon, band 27, s.799-802