Stillbildsgalleri

Filmen:
våra år
tillsammans

Böcker och
andra skrifter

Donator
efterlyses!

Ytterlännäs-klockan
åter på plats

100 års-jubileum
av beslutet
att rädda kyrkan

"... en av de främsta och mångsidigaste kulturjournalisterna i 1900-talets svensk press ...
Mångsidigheten är i alla avseenden frapperande i Gustaf Näsströms gärning."1

(Svenskt biografiskt lexikon)

Gustaf Näsström kan beskrivas på många sätt: journalist, skribent, redaktör, folkbildare, konstkritiker, kulturhistoriker, TV-personlighet, ciceron, kåserare, filosofie doktor, make, familjefader - listan kan göras lång. En vetenskaplig mångsysslare i renässansens anda, han var kunnig på så många olika områden, och med ett sätt att presentera sitt material som - trots att den utformades i en mycket annorlunda tidsanda än dagens - ändå har en förmåga att fängsla i dag, och t.o.m. i bland förvåna på det sakliga planet i dag.


Gustaf Näsströms
konstsamling


Gustaf Näsströms liv

Gustaf Näsströms mästarverk som författare och folkbildare, den historiska bilderboken Forna dagars Sverige, med dess 1200 sidor och lika många bilder, gjorde att ".. en generation fick klart för sig att även tidigare generationer bestått av 'levande' människor." 1

Som konstkritiker uppfattades han som skarp och snabb: "Han hann formulera sig i tid för att hinna forma sin tid." 1

Som innovativ presentatör skapade han, tillsammans med Lennart Ehrenborg, TV:ns första serie kulturdokumentärer, Liv och Leverne i Gamla Sverige - en kuturhistorisk rhapsodi, 15 filmer 1957-59 2; och han bidrog med speakertext till den första färgfilmen som gjordes om en svensk medeltidskyrka, av bröderna Gösta och Torsten Melin 1964. 3

Som kulturskyddspatron stod han två gånger för stora insamlingar av medel till denna Ångermanländska Ytterlännäs gamla kyrka, som hans farfar hade agerat för att rädda i undan rivningshotet år 1850: först år 1937 till borttagningen av 1700-tals-putsen för att återavslöja 1400-talets väggmålningar, sen år 1950 för att Maria-klockan från 1400-talet skulle återgå till Gamla kyrkan, efter att hon hade använts som lillklocka i nya kyrkan. 4

Året 1975 spelades Gustaf Näsströms röst in igen, denna gång för en 'el-guide', ett kasettband som besökare kunde sätta på och lyssna till, fram tills att vägkyrkan kom i gång med ständig bemanning med levande guider; ljudspåret har nu fått nytt liv tillsammans med ett bildspel, en 10-minuters YouTube-variant finns här och det kompletta 13-minuter verket finns att ladda ner i ett format som är optimerade för iPhone och iPod, samt på Gamla kyrkans nya DVD, vilket fungerar såväl på TV som på dator: www.ytterlennes.net

Under åren 1964-74 filmade Gösta och Eivy Melin umgänget mellan dem själva och Gustaf Näsström och Sigrid Näsström; filmen var nyklippt, och speakertext och musik lades till, 2009, och finns här.

Och du som har mera material om Gustaf Näsström - hör gärna av dig!


1. Per Rydén, 'Gustaf Näsström' i Svenskt biografiskt lexikon, band 27, s.799-802

2. odaterad förteckning signerad Lennart Ehrenborg, TV1-dokumentär

3. intyg från Prof. Henrik Cornell, 10. jan 1964

4 www.ytterlennes.net/