faksimilutgåva 1978, vid 50års-jubileum av Gustaf Näsströms bok,
vilken var själv utgiven till brunnens 250års-jubileum
rule

Boken har ett marmorerat omslag som är alldeles jämförbar med originalets, ett väldigt fint papper, och mycket klar och tydlig text och bilderna, fast med en ganska annorlunda färgton, markant svagare i kontrast.

shift = zoom in - cmnd/ctrl = zoom ut - pilar vänster-höger-upp-nerPowered by Zoomify
flexibel storlek utan zoom