Akademia

[Gustaf Näsströms] muntliga framställningskonst ... fascinerade så många av dem som mötte hans stilfulla entusiasm, när han föreläste, berättade eller konverserade.

Per Rydén, 'Gustaf Näsström' i Svenskt biografiskt lexikon, band 27, s.799-802