You can click on any thumbnail-picture to get a normal-sized view Du kan klicka på varje tumnagel-bild för att se en bild i normalstorlek
10. putting on the mast 2009
10. Att sätta på masten 2009
9. Pumping out water 2009
9. Att pumpa ur vattnet 2009
8. Tarring & launching 2009
8. Att tjära och sjösättning 2009
7. Sailing 2008
7. Seglats 2008
6. Solo with a seven-year-old
- the Swan family revisited
- an enchanter's bay
and a magic island of flowers
6. Solo med en sjuåring
5. A teenager's first taste
- everything that belongs to sailing -
meeting the Swan family
5. En tonårings första smak
4. First solo trip
4. Första solotur
3. My first time as 'skipper' of my own boat
3. Första gången som egen skeppare
2. Bringing Lotta home
2. Att föra Lotta hem

1. The call of the sea

1. Havet lockar

e-mail