- medeltida och Renässans: kärleksvisor och visor som prisar den oåtkomliga hovdamen, lovsånger till jungfru Maria, som trollar fram de höga valven och de färggranna väggmålningarna i den medeltida kyrka där David spelar varje dag under sommaren

- Irländsk folkmusik och Turlough Carolans kompositioner: fångar den väsentliga smaken hos Smaragdön under den epoken då var adelsman hade sin minstrel, och harpospelaren reste från slott till slott till hästrygg

- de Hebridiska visorna som David hörde sin mor sjunga under alla uppväxtåren, hennes personliga skyddshamn/tillflykt under de jobbiga efterkrigsåren

- folkvisor att sjunga med: varje engelsk bussresa slutar med 'a good old sing-song', med enkla upprepade strofer och refränger så lätta att komma i håg att var och en kan ta del av dem


En workshop eller skolbesök kan te sig mycket informellt, vi pratar i dialog med deltagarna, den må vara i en sal med många tillsammans, eller bara en grupp eller klass i sitt vanliga rum: David kanske gör en liten 'exposé' av det som händer när man spelar, och visa hur man kan bygga upp ett stycke genom att improvisera uppå en bas, eller börja med en melodi och lägga till enkla harmonier och sen ackompangemangsfigurer, eller helt enkelt spela fritt det man känner och upplever som en saamejojk: detaljutformningen är olika beroende på hur aktiva folk vill vara, vad som intresserar dem, vad de har varit med om förr... Oftast avslutar vi med att sjunga tillsammans till harpan.