Ljudinspelningar i mp3-format att lyssna på här eller ladda ner, för dator, iPhone eller iPod

Inspelningskvaliteten varierar eftersom en del inspelningar gjordes med proffs DAT-audio, en del med en halv-proffs video-kamera, en del med en video-kamera av konsument-kvalitet.

Irländskt

Kilkenny Races - Rothbury Hills

Si Bheag, Si Mohr

Skotskt
Engelska visor att lyssna på

Tallow Candles

Engelska visor att sjunga med

"One Man Shall Mow My Meadow"

Clawhammer-stilen
Skomakarens Bröllopsmarsch
Svensk Folkmusik

"Vem kan segla förutan vind"

Improvisation
med åhörarna på Harpcentret i Stockholm
Medeltida
Rosa das rosas, Alfonso el Sabo
Renässans:
- danser
Lady Rich's Galliard and Mistress Winter's Jumpe, John Dowland
- improvisationer uppå sånger
'Now O Now I needs must part', John Dowland
- sånger till harpan
'Turn Amaryllis', Thomas Bennet
- improvisationer uppå en bas
Alman, Thomas Morley