David Kettlewell föddes i England, bor i Sverige, och har varit gästprofessor vid Tartus Universitet i Estland. Han har också rest i många länder för att spelar harpa och fortbilda lärare i att utbilda av hela människan, där han visar hur - när man skapar de rätta förhållanden och stämning - 'vanliga' människor kan åstadkomma det extraordinära.

Han har ett diplom i management - arbetsledning och förvaltning - en Fil Cand i musik med dirigering som huvudämne, och Fil Dr i musikvetenskap. Han spelar dessutom cembalo, orgel och synth, transkriberar gamla musikhandskrifter, skriver kalligrafi och skapar typsnitt, målar på fårskinn, bakar bröd och spinner ull, alltid med en förkärlek för att dela dessa färdigheter och insikter med andra. Efter en period där han levde med getter och får och arbetade med deras frukter, producerar han nuförtiden musik, film och hemsidor med sin Macintosh-dator studio från köksbordet i den faluröda timmergården vid Lilla Löfsjön i Ångermanland.

Den gemensamma tråden i allt han företar sig är att människor ska må bra - i sig själva och i förhållande till dem som finns omkring en: musicerandet som en väg till personlig utveckling, musikaliskt tänkande som förebild/modell för mänsklig samstämmighet. Det är en fråga om att lista ut vad som känns bra - konsonans - och vad som inte gör det - dissonans - och hitta upplösningen emellan dessa: musica humana, Renässansens sätt att nära sig mänsklig harmoni: att integrera en mångfåld av olika färdigheter och visa hur varje enskild behövs för de unika egenskaper och talanger som hon kan tillföra i varje situation, att väva ihop de olika trådarna till en enhetlig helgobeläng - vare sig projektet handöar om att måla väggar med intryck från en renässanshandskrift, att sätta upp en opera om indianer och pirater med folk som aldrig sjungit förr, eller att göra en film om en medeltida kyrka.

web-site The New Renaissance