Sedan 1. januari 2002 har fem församlingar gått ihop för att bilda en ny enhet under namnet Ådalsbygdens Pastorat, och webbplatsen har en ny adressen för att spegla detta:

www.NewRenaissance.ibs.ee/adalsbygden

Den nya huvudsidan ska presenteras inom några sekunder; fungerar inte det, så kan du klicka på länken ovan.

From 1st January 2002 five parishes have amalgamated to create a new deanery, called "Ådalsbygdens Pastorat", and the web-site has a new address to reflect this:

www.NewRenaissance.ibs.ee/adalsbygden

The new main page should be presented within in a few seconds; but if that dosn't work, you can click on the link above